Day

Aralık 3, 2019

Başımızın Üstünde Sanat Elimizin Altında Kitsch: Sanatın Öznesi Popüler Kültürün Nesnesi Olarak Kadın

Başımızın Üstünde Sanat Elimizin Altında Kitsch: Sanatın Öznesi Popüler Kültürün Nesnesi Olarak Kadın / Women as The Subject of Art...
Continue Reading

Teknolojik Araçları Kullanma Alışkanlıklarının Yaratıcılıkla İlişkisi: Potansiyel Girişimciler Üzerine Bir Uygulama

ÖZET Bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle; artık ekonomiler, politikalar, kültürler, sosyal yaşantılar başta olmak üzere birçok olgunun sürekli bir etkileşim ve değişim...
Continue Reading

Natural Competitive Advantage Through Regional Resources and Global Value Creation: The Case of Alacakaya Marble

Bölgesel Kaynaklar Yoluyla Doğal Rekabet Avantajı Sağlamak ve Küresel Değer Yaratmak: Alacakaya Mermer Örneği”/”Natural Competitive Advantage Through Regional Resources and...
Continue Reading

Ambidexterity in Entrepreneurship Process and Social Value Creation: The Case Study of Turkish Art Industry

ABSTRACT In the study, the core research question of Entrepreneurship field is transformmed to “Why do some people but not...
Continue Reading

Transferring of Entrepreneurship to The Next Generations in Family Business by The Cognitive Perspective

ASTRACT “Transferring of Entrepreneurship to The Next Generations in Family Business” is an important issue for the continuity of new...
Continue Reading