Papers in Conferences / Bildiriler

Art and Tourism in Changing Times: The Case of Zeugma Through The Perspective of Value Co-Creation

18th Colloquium on Arts, Heritage, Nonprofit and Social Marketing, 13th September 2019 Colloquium theme: The times they are a-changing’ Preparing...
Continue Reading

Art and Business as if People Mattered: Mall Experience of Turkey in ‘Arts Marketing

Fifteenth International Colloquium on Arts, Heritage, Nonprofit and Social Marketing, 16th September 2016, Egham, LONDON, UK.
Continue Reading

Linking Three Dots to Make A Triangle: Co-Creation of Art-Entrepreneurship-Marketing by “Interaction with Art Project

Fifteenth International Colloquium on Arts, Heritage, Nonprofit and Social Marketing, 16th September 2016, Egham, LONDON, UK.
Continue Reading

Art As A Social Business: Multi Level Approach to Social Value Creation Through Art

14th International Colloquium on Nonprofit, Social, Arts and Heritage Marketing, London, UK, 2 September.
Continue Reading

Başımızın Üstünde Sanat Elimizin Altında Kitsch: Sanatın Öznesi Popüler Kültürün Nesnesi Olarak Kadın

Başımızın Üstünde Sanat Elimizin Altında Kitsch: Sanatın Öznesi Popüler Kültürün Nesnesi Olarak Kadın / Women as The Subject of Art...
Continue Reading

Siyasal Pazarlamada Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Siyasi Partilerce Algılanan Toplum: Göstergebilimsel Bir Analiz

ÖZET Pazarlamanın sosyal yönü çerçevesinde çalışmada, toplumla doğrudan ilişki içerisinde olan siyasal partiler ve toplumun geniş bir kesimini yönlendirmeyi hedefleyen...
Continue Reading

Revisiting Entrepreneurial Marketing Through an Extraordinary Artist Case: ‘Castle Window Metaphor’ in the Context of Innovation and Legitimacy

ABSTRACT Although creativity, entrepreneurship, innovation/value creation is shining up in business field and art is directly related with these terms....
Continue Reading

Political Parties’ Perception into the Voters and the Appropriateness of Election Campaigns with the General Image of Political Parties: A Semiotic Analysis

ABSTRACT Advertisements have promotional and persuasive roles on social platforms, in addition to their basic role in the presentation of...
Continue Reading

Teknolojik Araçları Kullanma Alışkanlıklarının Yaratıcılıkla İlişkisi: Potansiyel Girişimciler Üzerine Bir Uygulama

ÖZET Bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle; artık ekonomiler, politikalar, kültürler, sosyal yaşantılar başta olmak üzere birçok olgunun sürekli bir etkileşim ve değişim...
Continue Reading
1 2 3