Thesis / Tezler

Cognitive and Institutional Environmental Factors in The Opportunity Exploration and Opportunity Exploitation Processes and The Effects on The Value of Innovation / PHD DISSERTATION-2011

Advisor: Prof. Dr. Akın KOÇAK – Prof. Dr. Alper ÖZER ÖZET Girişimcilik süreci ve yenilik arasındaki ilişkiyi kurmak amacıyla tezde, kavramsal bir model sunulmaktadır. Girişimci sürecin çıktısı olan yeniliğin değerinin, girişimci süreç tarafından belirlendiği hipoteziyle, çalışmada girişimcilik süreci; fırsatı algılama ve fırsatı değerlendirme olmak üzere iki aşama altında ele alınmaktadır. Fırsatı algılama aşaması girişimcilik sürecini...
Continue Reading

Fırsatı Algılama ve Değerlendirme Sürecinde Bilişsel Faktörlerin ve Kurumsal Çevre Faktörlerinin Yeniliğin Değerine Etkisi / DOKTORA TEZİ – 2011

Danışman: Prof. Dr. Akın KOÇAK – Prof. Dr. Alper ÖZER ÖZET Girişimcilik süreci ve yenilik arasındaki ilişkiyi kurmak amacıyla tezde, kavramsal bir model sunulmaktadır. Girişimci sürecin çıktısı olan yeniliğin değerinin, girişimci süreç tarafından belirlendiği hipoteziyle, çalışmada girişimcilik süreci; fırsatı algılama ve fırsatı değerlendirme olmak üzere iki aşama altında ele alınmaktadır. Fırsatı algılama aşaması girişimcilik sürecini...
Continue Reading

Creativity in Marketing and The Contributions of Artistic Creativity in Marketing / MASTER DISSERTATION-2007

Advisor: Prof. Dr. Akın KOÇAK – Prof. Dr. Alper ÖZER ÖZET Ekonomik çevrenin küreselleşme ile genişlediği ve belirsizliğin arttığı yeni ekonomik dönemde işletmelerin yenilikçi özelliği eskisinden daha önemli bir hale gelmiştir. Rakiplerine, müşterilerine ve ekonomiye, kısaca genişleyen işletme çevresine, dair sahip olunan mevcut bilgilerin hızla eskimesi, işletmelerin çevreyi nicel verilerle öngörmelerinin zorlaşmasına neden olmaktadır. Nicel...
Continue Reading

Pazarlamada Yaratıcılığın Yeri ve Sanatsal Yaratıcılığın Pazarlamaya Katkısı / YÜKSEK LİSANS TEZİ – 2007

Danışman: Prof. Dr. Akın KOÇAK – Prof. Dr. Alper ÖZER ÖZET Ekonomik çevrenin küreselleşme ile genişlediği ve belirsizliğin arttığı yeni ekonomik dönemde işletmelerin yenilikçi özelliği eskisinden daha önemli bir hale gelmiştir. Rakiplerine, müşterilerine ve ekonomiye, kısaca genişleyen işletme çevresine, dair sahip olunan mevcut bilgilerin hızla eskimesi, işletmelerin çevreyi nicel verilerle öngörmelerinin zorlaşmasına neden olmaktadır. Nicel...
Continue Reading