Teknolojik Araçları Kullanma Alışkanlıklarının Yaratıcılıkla İlişkisi: Potansiyel Girişimciler Üzerine Bir Uygulama

ÖZET

Bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle; artık ekonomiler, politikalar, kültürler, sosyal yaşantılar başta olmak üzere birçok olgunun sürekli bir etkileşim ve değişim içinde olduğu küresel bir dünya düzeni hâkimdir. Bu sürekli değişim ortamında toplumların ve örgütlerin varlıklarını sürdürebilmeleri için kendilerine rekabet üstünlüğü kazandıracak farklılıkların peşinden koşmaları şarttır. ve bu da ancak yenilik ve girişimcilik, temelde de yaratıcılık ile mümkündür. Bu çalışmada, erken dönemde yaratıcılıklarının keşfedilmesi ve desteklenmesiyle farklı düşünebilme becerisi kazanarak içinde yaşadığı toplumu şekillendirebilecek ve ülkesinin çağdaş dünyada rekabet edebilmesine olanak verebilecek bireyler olan, ortaöğretim kurumunda okuyan öğrenciler üzerine bir araştırma yapılmıştır.