Girişimcilik Sürecinin Bireysel ve Çevresel Belirleyicileri: Bütünleşik Bir Model Önerisi