Başımızın Üstünde Sanat Elimizin Altında Kitsch: Sanatın Öznesi Popüler Kültürün Nesnesi Olarak Kadın

Başımızın Üstünde Sanat Elimizin Altında Kitsch: Sanatın Öznesi Popüler Kültürün Nesnesi Olarak Kadın / Women as The Subject of Art and The Object of Popular Culture INTERNATIONAL MULTIDISIPLINEARY WOMEN’S CONGRESS (IMWC), Dokuz Eylül University, 13-16 October, İzmir, TURKEY