Sanat, Girişimcilik ve Küresel Pazarlama Deltasında ‘Evrensel’ in İzini Sürmek: tamsanat.net Örneği

ÖZET

Küresel ekonomide küçük ve orta ölçekli işletmeler, girişimciliğin başlangıç noktası olmanın ötesinde, geleneksel pazarlama uygulamalarının dışına çıkarak girişimci davranış gösteren pazarlama alanını genişleten önemli bir araştırma alanı olarak gelecek vadetmektedir. Ekonomik gelişmenin ivme kazandırdığı ve yeni ekonominin en yüksek büyüme hızına sahip sektörü ise, sanat, iş ve teknoloji üçgeninde faaliyet gösteren yaratıcı sektörler olarak tanımlanmaktadır (Avrupa Birliği 2010 Raporu). Küreselleşme, teknolojik gelişme, KOBİ’ ler, yaratıcı sektörler gibi güncel konuların kesişim noktasında yer alan çalışmada; sanat ve teknolojiyi birleştirerek küresel doğan ve özellikle Türk sanatı küresel pazarlayan e-girişim örneği (tamsanat.net) incelenmektedir. Türk sanatını yerel alanda üretilen evrensel değer olarak tanımlayan araştırmada Türk sanatının uluslararasılaşması, küresel doğan bir e-girişim üzerinden incelenerek, sanat – küresel pazarlama arasındaki çift yönlü ilişki üzerinde durulmaktadır.
Çalışmanın yöntemi söz konusu e-girişime ilişkin ‘Google Analytics’ verileri ve girişimci ile yapılan görüşmelere dayanan örnek olay incelemesidir.