Cognitive and Institutional Environmental Factors in The Opportunity Exploration and Opportunity Exploitation Processes and The Effects on The Value of Innovation / PHD DISSERTATION-2011

Özge Gökbulut Özdemir Doktora Tezi

Advisor: Prof. Dr. Akın KOÇAK – Prof. Dr. Alper ÖZER

ÖZET

Girişimcilik süreci ve yenilik arasındaki ilişkiyi kurmak amacıyla tezde, kavramsal bir model sunulmaktadır. Girişimci sürecin çıktısı olan yeniliğin değerinin, girişimci süreç tarafından belirlendiği hipoteziyle, çalışmada girişimcilik süreci; fırsatı algılama ve fırsatı değerlendirme olmak üzere iki aşama altında ele alınmaktadır. Fırsatı algılama aşaması girişimcilik sürecini başlatan aşama olması bakımından önemliyken, fırsatı değerlendirme aşaması başlangıç noktasında ortaya çıkan fikirlerin hayata geçmesini sağlamaktadır. Çalışmada iki sürecin birbirinden nasıl farklılaştığı bilişsel ve kurumsal çevresel faktörler ışığında ortaya konulmaktadır. Bu anlamda kurumsal teori ışığında açıklanan girişimcinin diğerlerinden farkı, bireysel farklılıkları vurgulayan bilişsel teoriyle güçlendirlmektedir. Çalışma, girişimcilik sürecini fırsat ile ilgili iki temel aşama kapsamında ele alarak, bilişsel ve kurumsal çevresel faktörleri birlikte değerlendirerek, bu çerçevede girişimcilik ve yeniliğin değeri arasındaki ilişkiyi kurarak, gelecek çalışmalara yön vermeyi amaçlamaktadır. Girişimcilik sürecine ilişkin kavrayıştaki artışın yenilik olarak adlandırılan çıktının değerini de arttıracağına inanılmaktadır.

ABSTRACT

The thesis introduces a theoretical framework to understand the nexus between entrepreneurship process and innovation. By a process based approach the thesis deals with to expose the nexus between the value of innovation and entrepreneurship process besides how and why the entrepreneurship occurred. The thesis focuses both the opportunity exploration phase, since it is essential and initial phase of the entrepreneurship process, and the opportunity exploitation phase, since it enhances the phase of entrepreneurship process by realizing the creativity and introducing the innovation. By defining the differences between the phases the paper also aims to separate the phases and put forward to different effects of cognitive and environmental factors on the phases. In this context, cognitive and institutional theory shed light on the thesis. The thesis is important since it focuses opportunity related phases of entrepreneurship and introduces a holistic and process based model for the future researches to investigate the link between entrepreneurship and innovation. The thesis both emphasizes the role of entrepreneurship in innovation and explores the cognitive and institutional environmental factors, affecting the value of innovation. It is believed that increasing comprehension in the entrepreneurship process also increases the value of outcome which is called innovation.