Category

Thesis / Tezler

Fırsatı Algılama ve Değerlendirme Sürecinde Bilişsel Faktörlerin ve Kurumsal Çevre Faktörlerinin Yeniliğin Değerine Etkisi / DOKTORA TEZİ – 2011

Danışman: Prof. Dr. Akın KOÇAK – Prof. Dr. Alper ÖZER ÖZET Girişimcilik süreci ve yenilik arasındaki ilişkiyi kurmak amacıyla tezde,...
Continue Reading

Creativity in Marketing and The Contributions of Artistic Creativity in Marketing / MASTER DISSERTATION-2007

Advisor: Prof. Dr. Akın KOÇAK – Prof. Dr. Alper ÖZER ÖZET Ekonomik çevrenin küreselleşme ile genişlediği ve belirsizliğin arttığı yeni...
Continue Reading

Pazarlamada Yaratıcılığın Yeri ve Sanatsal Yaratıcılığın Pazarlamaya Katkısı / YÜKSEK LİSANS TEZİ – 2007

Danışman: Prof. Dr. Akın KOÇAK – Prof. Dr. Alper ÖZER ÖZET Ekonomik çevrenin küreselleşme ile genişlediği ve belirsizliğin arttığı yeni...
Continue Reading