Day

Eylül 5, 2007

Creativity in Marketing and The Contributions of Artistic Creativity in Marketing / MASTER DISSERTATION-2007

Advisor: Prof. Dr. Akın KOÇAK – Prof. Dr. Alper ÖZER ÖZET Ekonomik çevrenin küreselleşme ile genişlediği ve belirsizliğin arttığı yeni...
Continue Reading

Pazarlamada Yaratıcılığın Yeri ve Sanatsal Yaratıcılığın Pazarlamaya Katkısı / YÜKSEK LİSANS TEZİ – 2007

Danışman: Prof. Dr. Akın KOÇAK – Prof. Dr. Alper ÖZER ÖZET Ekonomik çevrenin küreselleşme ile genişlediği ve belirsizliğin arttığı yeni...
Continue Reading